Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Ψυχικού

Λιγότερο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) και συμπληρωματικό φόρο ακινήτων θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Ψυχικού , καθώς... ο φόρος του 2014 θα συμψηφισθεί με την επιστροφή φόρου του 2013.

Ο νόμος 4223/2013 προβλέπει πως για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής για τον υπολογισμό του ΦΠΑ στην περιοχή Ψυχικού λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοσθεί και ίσχυαν κατά την 31.12.2008. Αναφέρει ακόμη πως αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ίσχυαν κατά την 31.12.2008 , διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του 4223/2013 σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, «φόρος δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτόν». Καθώς ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας αντικαταστάθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων Ιδιοκτησίας και νομικά πλέον δεν υφίσταται, για να προχωρήσει ο συμψηφισμός που προβλέπει ο Ν. 4223/2013 έπρεπε να υπάρξει αναδιατύπωση της σχετικής διάταξης.

Αυτή έγινε με το άρθρο 12 του Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α' 43/20-02-2014) που στην παρ. 2 προβλέπει ότι «στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α' 58), όπως ισχύει, αντικαθίστανται οι λέξεις «στο φόρο αυτόν» με τις λέξεις «από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων».

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας θα αποστείλει εντός των επομένων ημερών στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων οδηγίες για τη συμπληρωματική εκκαθάριση και τον υπολογισμό του ΦΑΠ 2013 με τις μειωμένες αντικειμενικές τιμές. Η εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων Ιδιοκτησίας και ο τελικός συμψηφισμός θα γίνει στα τέλη Ιουνίου και οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου θα ενημερωθούν τότε και αυτόματα μέσω Taxisnet για τα ποσά που θα συμψηφιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν είχαν πληρώσει τον ΦΑΠ 2013 ή τον είχαν πληρώσει μερικώς , αυτοί θα κληθούν μετά την συμπληρωματική εκκαθάριση να πληρώσουν προσαυξήσεις μόνον για το ποσό του φόρου που τους αναλογούσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...