Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Πτώση 10,5% της οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο

Μείωση κατά 10,5% παρουσίασε τον Αύγουστο 2013 το μέγεθος της οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Aύγουστο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.083 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 209,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 818,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,1% στην επιφάνεια και κατά 31,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.


Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.073 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 793,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,7 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,0% στην επιφάνεια και κατά 30,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Aύγουστο 2013, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 24,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Aύγουστο 2013 , είναι 3,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Aύγουστο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 16.645 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.162,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.722,8 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 43,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 36,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2011- Αυγούστου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2012- Αυγούστου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 43,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,5% στην επιφάνεια και κατά 37,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2011- Αυγούστου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 5,2%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,8% στην επιφάνεια και κατά 31,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,1% στην επιφάνεια και κατά 31,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...