Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Αναστολή πλειστηριασμών για κατοικίες μέχρι το τέλος του 2011


«Η παράταση που δόθηκε είναι μια πολύ σωστή κυβερνητική απόφαση. Υλοποιεί την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων», δήλωσε σχετικά με την κίνηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που απαγορεύει τους πλειστηριασμούς για την κύρια ή τη μοναδική κατοικία μέχρι το τέλος του χρόνου, η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Δράμας, Χαρά Κεφαλίδου.

Μετά από ερώτηση που κατατέθηκε με δική της πρωτοβουλία και ομάδας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι πλειστηριασμοί για χρηματικές απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ αναστέλλονται από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ενώ απαγορεύονται για το ίδιο διάστημα οι πλειστηριασμοί της κύριας ή μοναδικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων.Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Τα νέα πρόστιμα που προβλέπονται για τα αυθαίρετα

Αυστηρά, αλλά πολύ μικρότερα σε σχέση με εκείνα, που είχαν επιβληθεί από το 2003 και μετά, είναι τα πρόστιμα, που προβλέπονται για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, στο σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ», που εσχάτως κατατέθηκε στη Βουλή.
Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, τα πρόστιμα ήταν ενιαία για όλη την Ελλάδα και υπολογίζονταν με τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης (ΤΖ) επί την επιφάνεια (Ε) του αυθαιρέτου για την ανέγερση (είτε ήταν παντελώς αυθαίρετο, είτε ήταν καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας). Επιπλέον, υπήρχε πρόστιμο 50% αυτού του ποσού για τη διατήρηση του αυθαίρετου για κάθε έτος, και μάλιστα προσαυξανόμενο κατά 2%, και διπλασιασμός προστίμου για ευαίσθητες περιοχές (δάση, παραλίες, ρέματα κλπ.).
Ωστόσο, τα νέα πρόστιμα είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα, και αρκετά αυστηρά, λαμβάνουν, όμως, υπόψη και τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τα πρόστιμα των ημιυπαίθριων είναι γενικά 20%-30% υψηλότερα στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τα αυθαίρετα, που είναι μοναδική κατοικία και τα αυθαίρετα, που στεγάζουν παραγωγικές δραστηριότητες, όπου εκεί υπάρχουν μειώσεις.
Επιπλέον, για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σειρά από παράγοντες, όπως το είδος της επιβάρυνσης, που προκαλεί το αυθαίρετο στο αστικό και φυσικό περιβάλλον και στα γειτονικά του κτίσματα, σε μία προσπάθεια αξιολόγησης της επίπτωσης και του ύψους του προστίμου.
Όπως έγινε γνωστό, ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με τη συνδρομή Ομάδας Εργασίας ειδικών, που θα εξειδικεύσει τις προτάσεις.
Ως ενδεικτικά, ωστόσο, της διαφορετικότητας στις τιμές των τωρινών προστίμων για τα αυθαίρετα, από τις προηγούμενες, αναφέρονται παραδείγματα, που συμπεριλαμβάνουν κατοικίες σε Διόνυσο, Αυλώνα, Μύκονο και Νέο Ψυχικό.

Ειδικότερα:
1)το 2009 σε κατοικία 150 μ2 στον Διόνυσο, με τιμή ζώνης 2.054 ευρώ, το πρόστιμο που προβλεπόταν ήταν 308.000 ευρώ+2 έτη Χ 154.000= 616.000 ευρώ Με το σημερινό σ/ν σε κατοικία 150 μ2 στον Διόνυσο με τιμή ζώνης 2.054 καθ' υπέρβαση άδειας συντελεστή δόμησης μεγαλύτερη 20%, πρώτη και μοναδική κατοικία, το πρόστιμο, που προβλέπεται είναι 34.660 ευρώ. Επίσης, για την ίδια κατοικία με τα ίδια δεδομένα υπέρβασης στον συντελεστή δόμησης, αλλά με χρήση β΄κατοικίας, το πρόστιμο που προβλέπεται είναι 69.322 ευρώ. Τέλος, για την ίδια κατοικία με τα ίδια δεδομένα, αλλά ως α΄και μοναδική κατοικία και χωρίς άδεια, το πρόστιμο, που προβλέπεται είναι 69.322 ευρώ.

2)το 2009 σε κατοικία 150 μ2 στον Αυλώνα με τιμή ζώνης 557 ευρώ , το πρόστιμο που προβλεπόταν ήταν 83.550 ευρώ +2 έτη Χ 41.775= 167.100 ευρώ. Με το σημερινό σ/ν σε κατοικία 150 μ2 στον Αυλώνα με τιμή ζώνης 557 ευρώ καθ' υπέρβαση άδειας, β' κατοικία, το πρόστιμο, που προβλέπεται 18.800 ευρώ.
3)το 2009, σε μεζονέτα 200 μ2 στη Μύκονο με τιμή ζώνης 900 ευρώ, εκτός σχεδίου, β' κατοικία, χωρίς άδεια, το πρόστιμο που προβλεπόταν ήταν 180.000 + πρόστιμο διατήρησης 180.000=360.000 ευρώ. Με το σημερινό σ/ν για την ίδια μεζονέτα με τα ίδια δεδομένα προβλέπεται πρόστιμο 162.000 ευρώ.
4)το 2009, για δώμα 70 μ2 σε β΄κατοικία στο Νέο Ψυχικό, με τιμή ζώνης 2.400 ευρώ, το πρόστιμο, που προβλεπόταν ήταν 168.000 ευρώ + πρόστιμο διατήρησης 168.000=336.000 ευρώ.
Με το σημερινό σ/ν, για το ίδιο δώμα στο Νέο Ψυχικό, αλλά με υπέρβαση άδειας συντελεστή δόμησης μεγαλύτερη 20% και υπέρβαση ύψους μικρότερη 20%, το πρόστιμο, που προβλέπεται είναι 45.360 ευρώ.
Σε ό,τι τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, όσοι είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη, από το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζεται ότι:

-Όλα τα προ του 1955 κτίρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.-Όσοι εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του ν. 1337/83 και υπέβαλαν και για τις δύο φάσεις Α' και Β', σύμφωνα με το ΓΟΚ ( ’ρθρο 23 παρ. 1), δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, και είναι κατά κανόνα καταγραμμένοι από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία.
-Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983, τα οποία ΔΕΝ εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις 2 φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (Ε9) ότι ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο μειώνεται σημαντικά.
Σε περίπτωση που κάποιος πληρώνει ήδη πρόστιμα, επειδή έχει κριθεί «αυθαίρετος» παλαιότερα, εντάσσεται στη ρύθμιση και σταματά να πληρώνει το παλαιό πρόστιμο. Συνήθως, τα καταβληθέντα πρόστιμα δεν αναζητούνται, λόγω όμως του υπερβολικού ύψους αυτών των προστίμων, θα διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες, αν στην παρούσα ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.
Στο ερώτημα αν υπάρχει μέριμνα για εκείνους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που επιθυμούν να γκρεμίσουν το αυθαίρετό τους, αλλά αφού προηγουμένως το έχουν «νομιμοποιήσει», από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι αν κάποιος δήλωνε το αυθαίρετο μόνος του, έβγαζε άδεια κατεδάφισης, χωρίς να έχει ελεγχθεί η νομιμότητα, και το κατεδάφιζε. Αν είχε προηγηθεί καταγγελία, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας και να γίνει οριστική η κατεδάφιση. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι με απλή άδεια κατεδάφισης, θα μπορούν τα αυθαίρετα να κατεδαφίζονται και στη συνέχεια, αν πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση, θα ελέγχεται με τη διαδικασία ταυτότητας του κτιρίου, που ήδη προβλέπει ο νόμος.
Για τις περιπτώσεις ημιυπαίθριων διαμερισμάτων, που δεν εντάχθηκαν στην αντίστοιχη ρύθμιση, και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι όταν «τρέχουν» δύο ρυθμίσεις παράλληλα, δεν μπορεί να συγχέονται δύο νόμοι, οπότε οι ημιυπαίθριοι πρέπει να ενταχθούν στο νόμο 3843/2010.
Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι τα αυθαίρετα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές, αιγιαλούς, ρέματα κ.λπ., δεν εντάσσονται στη ρύθμιση. Ακόμη και στην περίπτωση, που μέσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν υπάρχει απαίτηση απόδειξης ότι δεν βρίσκεται το ακίνητο σε δασική περιοχή, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, καθώς και η απαίτηση για υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού, θα οδηγούν στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του κτιρίου, και αυτόματα θα εντοπίζεται ως αυθαίρετο με την κύρωση των δασικών χαρτών ή τον ορισμό των αιγιαλών, ρεμάτων κ.λπ.
Τέλος, για τις αμοιβές των μηχανικών, που ορίζονται ως διαχειριστές της διαδικασίας ρύθμισης αυθαιρέτου, διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα, από τις αρχές Ιουλίου, ο προσδιορισμός του ύψους των αμοιβών, καθώς και των ελάχιστων αμοιβών, έχει καταργηθεί και επομένως οι αμοιβές τους θα καθορίζονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου.


agelioforos.gr

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΔΗΜ.ΑΡ. : Η ...δικαίωση της αυθαιρεσίας;

Ανακοίνωση του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της Δημοκρατικής Αριστεράς για το θέμα των αυθαιρέτων

Η πολιτική διγλωσσία και ο περιβαλλοντικός αμοραλισμός, τα χρόνια νοσήματα όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αναπαράχθηκαν και στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, που «συζήτησε» το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα. Ασχολήθηκε μόνο με τι φιλοδοξεί να εισπράξει από τα πρόστιμα νομιμοποίησής τους και συζήτησε γενικώς και αορίστως (αφού δεν προτάθηκαν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, με βάση και την υπάρχουσα εμπειρία) για την περιβαλλοντική αναβάθμιση που θα επιφέρει, δήθεν, η εφαρμογή του.

Έτσι λειτουργούν ως φύλλο συκής οι προτεινόμενες εξαιρέσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων στους αιγιαλούς, τα δάση, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ρέματα, η θέσπιση του περιβαλλοντικού ταμείου και οι (για πολλοστή φορά) εξαγγελλόμενες προθέσεις ελέγχων και ποινών στους από δω και πέρα δημιουργούς αυθαιρέτων.

Αντίθετα την ίδια ώρα που ανακοινώνεται το νέο ΡΣΑ, το οποίο υποτίθεται (επισήμως) θα σταματήσει την αστική διάχυση και την περαιτέρω καταστροφή της υπαίθρου, η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων ουσιαστικά θα την αυξήσει και θα την δικαιώσει στην συνείδηση των απανταχού αυθαιρετούχων και αυθαιρετούντων.

Η πρόταση της ΔΗΜΑΡ ήταν και είναι μία: Να εισπραχθούν τα πρόστιμα –όσο υψηλά και αν είναι- και να μην υπάρξει καμία ανοχή στην αυθαιρεσία που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και τις αναγκαίες προσπάθειες που πρέπει να αναληφθούν για τον εκσυγχρονισμό των δομών διοίκησης –και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα ασχολείται με το σύνολο των αυθαιρέτων και θα στηρίζεται σε έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό κατεδαφίσεων.

Καλεί τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κάθε περιβαλλοντικά ευαίσθητο πολίτη να αντισταθούν στον εκμαυλισμό των πολιτικών μας ηθών και πρακτικών.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Αυθαίρετα: για 40 χρόνια η τακτοποίηση

Τακτοποίηση των αυθαιρέτων για 40 χρόνια προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η τακτοποίηση θα γίνεται με την καταβολή ενός προστίμου, το οποίο, σύμφωνα με πληφορίες, θα προκύπτει από την αντικειμενική αξία πολλαπλασιαζόμενη επί έναν συντελεστή προστίμου - ο οποίος θα κυμαίνεται από 0,10 έως 0,15 - και το είδος της παράβασης.
Η συνολική πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η ρύθμιση είναι ανάλογη με την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων. Και το «όπλο» του ΥΠΕΚΑ απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι - πέρα από το πρόστιμο - όπως έχει αναφέρει και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, το «περιβαλλοντικό ισοζύγιο». 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Νέα παράταση για τους ημιυπαίθριους

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους.

Έως το τέλος του χρόνου παρατείνεται και η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Χανιά: Κρίση και στην οικοδομή

Κρίση αντιμετωπίζει και η οικοδομική δραστηριότητα στον Νομό Χανίων σύμφωνα και με τα νεότερα στοιχεία της τοπικής Υπηρεσίας Στατιστικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τον περασμένο Απρίλιο εκδόθηκαν στον Νομό Χανίων συνολικά 39 άδειες για όγκο 26.075 κυβικών και επιφάνεια 7.610 τετραγωνικών έναντι 65 αδειών τον ίδιο μήνα του 2010 για όγκο 67.454 κυβικών και επιφάνεια 16.494 τετραγωνικών.
Ειδικότερα, από το Πολεοδομικό Γραφείο του Νομού Χανίων εκδόθηκαν 34 άδειες για όγκο 24.244 κυβικών και επιφάνεια 7.068 τετραγωνικών έναντι 60 αδειών πέρυσι για όγκο 36.296 κυβικών και επιφάνεια 11.398 τετραγωνικών. Από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Χανίων εκδόθηκαν 5 άδειες για όγκο 1.831 κυβικών και επιφάνεια 551 τετραγωνικών. Ιδιος αριθμός αδειών είχε δοθεί το 2010 αλλά για όγκο 30.528 κυβικών και επιφάνεια 8.096 τετραγωνικών.

Τον Μάρτιο

Τον Μάρτιο του 2011 εκδόθηκαν στον Νομό Χανίων συνολικά 55 άδειες για όγκο 46.919 κυβικών και επιφάνεια 13.943 τετραγωνικών έναντι 69 τον ίδιο μήνα του 2010 για όγκο 48.200 κυβικών και επιφάνεια 13.908 τετραγωνικών.
Από το Πολεοδομικό Γραφείο του Νομού Χανίων εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2011 49 άδειες για όγκο 30.920 κυβικών και επιφάνεια 9.370 τετραγωνικών έναντι τον ίδιο μήνα του 2010 57 αδειών για όγκο 40.218 κυβικών και επιφάνεια 11.394 τετραγωνικών.
Από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Χανίων εκδόθηκαν τον περασμένο Μάρτιο έξι άδειες για όγκο 15.992 κυβικών και επιφάνεια 4.573 τετραγωνικών έναντι 12 αδειών τον Μάρτο του 2010 για όγκο 7.982 κυβικών και επιφάνεια 2.514 τετραγωνικών.

Χανιώτικα Νέα

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Ότι θέλετε να ξέρετε

Το τελικό ύψος του προστίμου για την τακτοποίηση και νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων θα διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως αν υπάρχει άδεια οικοδομής, αν είναι εντός σχεδίου, η αντικειμενική αξία και ο χρόνος οικοδόμησης του αυθαιρέτου. Ολα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόστιμο θα διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη κάποια στοιχεία όπως:

Αν υπάρχει οικοδομική άδεια. Το πρόστιμο θα είναι υψηλότερο για τα αυθαίρετα που κτίστηκαν χωρίς άδεια σε αντίθεση με εκείνα στα οποία καταγράφεται απλώς υπέρβαση αδείας.

Αν το αυθαίρετο είναι εντός ή εκτός σχεδίου: τα εντός σχεδίου αυθαίρετα θα επιβαρύνονται με μικρότερα πρόστιμα από όσα έχουν χτιστεί εκτός σχεδίου, για τα οποία, θα εφαρμοστεί επιλεκτική τακτοποίηση-νομιμοποίηση.

Επίσης, τα κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία θα χρεώνονται με ελαφρύτερα πρόστιμα.

Ο νόμος θα προβλέπει χαμηλότερα πρόστιμα για τα ακίνητα που χτίστηκαν πριν από το 2003.

Οι ιδιοκτήτες που θα αποφασίσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα τακτοποιούν το ακίνητό τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που, όπως φαίνεται, θα οριστεί στα 40 χρόνια και στη συνέχεια θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο για να αποφύγουν την κατεδάφιση του αυθαιρέτου τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα νομιμοποίησης του κτίσματος αγοράζοντας συντελεστή δόμησης ως «άυλο τίτλο» από τράπεζες γης που θα δημιουργηθούν σε κάθε καλλικρατικό δήμο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χτίσει αυθαίρετο σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων, ενώ άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα 4 στρέμματα, θα μπορεί πλέον να αγοράσει 2 στρέμματα στον ίδιο δήμο, τα οποία θα είναι άρτια και οικοδομήσιμα και θα παραμείνουν αδόμητα για πάντα, με σκοπό ο δήμος να δημιουργήσει σε αυτά ελεύθερους χώρους ή να τα διατηρήσει αδόμητα.

Δηλαδή θα εισφέρει σε γη. Οσοι υπαχθούν στη ρύθμιση δεν θα επιβαρυνθούν αναδρομικά με ΕΤΑΚ και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, αλλά τα αυθαίρετά τους θα υπάγονται μετά τη δήλωσή τους στις φορολογικές διατάξεις.

Espressonews.gr

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Διαγωνισμός Αφίσας

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εν' όψει της «Παγκόσμιας Ημέρας της Αρχιτεκτονικής» στις 03/10/2011, προκηρύσσει Διαγωνισμό Αφίσας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινα Δικαιώματα».


Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αφίσας αποτελεί η «Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινα Δικαιώματα», όπως αυτό ορίζεται ως θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής 2011 από την UIA (http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/2-calendrier.html).


Οι συμμετοχές μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας. Για τη συμμετοχή μιας ομάδας πρέπει κάθε μέλος αυτής να πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ο κάθε συμμετέχων μόνο μία (1) φορά είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας.


Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι την 01/08/2011. Μετά από τον Διαγωνισμό θα ακολουθήσει Έκθεση Αφίσας που θα διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα αρχιτεκτονική και ανθρώπινα δικαιώματα (03-09/10/2011).
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

H αναγέννηση του real estate στη περιοχή της Wall Street της Νέας Υόρκης

Looking northeast across Madison Avenue and 66...Image via Wikipedia Γράφει: Ρούλα Κοτσέτα/ newscode.gr


Επιστροφή στην περιοχή που έριξαν άγκυρα τα όνειρά τους οι πρώτοι μετανάστες…
Στο Lower Manhattan της Νέας Υόρκης που εγκαταστάθηκαν στα τέλη του 1800 οι πρώτοι κάτοικοι της, ανθίζει σήμερα το real estate της πόλης των αντιθέσεων.
Πολυτελή κατασκευές, εστιατόρια, επιχειρήσεις «ανέστησαν» την περιοχή που το 2001 έζησε εφιαλτικές στιγμές, με την πτώση των Δίδυμων Κτιρίων αλλά και την καταστροφή κι άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων της περιοχής.
Εκεί στο Grand Zero, δίπλα στη wall street, σήμερα κατοικούν πολλοί Νεουρκέζοι, προς μεγάλη έκπληξη ακόμα κι αναλυτών της αγοράς, αφού το Lower Manhattan, ήταν κυρίως περιοχή με γραφεία και επιχειρήσεις.
Η ζωή στο Lower Manhattan για όσους το έχουμε ζήσει, σταματούσε την ώρα που έκλεινε το Χρηματιστήριο και έφευγαν οι τελευταίοι εργαζόμενοι από τις γύρω επιχειρήσεις.
Σήμερα, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το Lower Manhattan σφύζει από ζωή όλη την διάρκεια της ημέρας, αφού γέμισε από στέκια, κατοικίες και παιδικές φωνές…
Κανείς δεν είχε προβλέψει πως την περιοχή θα επέλεγαν για κατοικία τους πολλοί Νεοϋορκέζοι με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές ενοικίασης και αγοράς, αφού η ζήτηση είναι μεγάλη.
Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του περιοδικού Forbes, το Lower Manhattan εξελίσσεται στην πλέον ακριβή και In περιοχή του Manhattan.
Διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στα Δίδυμα Κτίρια το 2001 ο πληθυσμός στην περιοχή μειώθηκε σημαντικά ενώ χάθηκαν 145.000 θέσεις εργασίας.
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, η οικονομική Μέκκα έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο πολυτελείς περιοχές της Νέας Υόρκης, με νέα συγκροτήματα κατοικιών και γραφείων.
Η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ υπολογίζει ότι 40.000 κάτοικοι της Νέας Υόρκης βρίσκονται στην περιοχή, σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από το 2000.
Στην ίδια γειτονιά βρίσκεται το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου , ενώ ο αρχιτέκτονας Frank Gehry σχεδίασε τα νέα δίδυμα κτίρια, ύψους 1.776 μέτρων , που ανυπομονούν να το κατοικήσουν οι μελλοντικοί ενοικιαστές τους.
Στα κτίρια υπάρχουν γραφεία αλλά και πολυτελή διαμερίσματα, ακόμα και ιδιωτικό σχολείο. Με θέα τη θάλασσα, το άγαλμα της Ελευθερίας και το Ελλις Αιλαντ, απ’ όπου πέρασαν στο όνειρο οι εκατοντάδες μετανάστες μέσα στην πάροδο των χρόνων, το νέο σημείο έχει γίνει πόλος έλξης των Νεοϋορκέζων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Forbes, στο Lower Manhattan υπάρχουν σήμερα 1.075 εστιατόρια και καταστήματα, ενώ το 2008 ήταν μόλις 1.019. Οι επιχειρήσεις σήμερα ανέρχονται στις 8.400, ενώ το 2005 ήταν 7.340. Ο μέσος ετήσιος μισθός των κατοίκων της περιοχής ανέρχεται σε 145.000 δολάρια και στην περιοχή κατοικούν 4.390 παιδιά, ενώ το 2000 ήταν μόνο 1.974. Σήμερα υπάρχουν 24.256 κατοικίες ενώ το 2000 ήταν μόνο 11.779. Στο Lower Manhattan είναι και οι πλέον διάσημοι Ομιλοι επιχειρήσεων: Goldman Sachs, American Media Inc, New York Daily News, Morgan Stanley, William J. Clinton Foundation.

Ενοικίαση-συγκρίσεις με άλλες περιοχές
Στη Νέα Υόρκη που τα ενοίκια βρίσκονται στα ύψη, την πρωτιά εξακολουθεί να έχει η περιοχή Soho/Tribeca που ο μέσος όρος ενοικίασης εντός διαμερίσματος 2 υπνοδωματίων αγγίζει τα 5.875 δολ. Ακολουθεί η περιοχή Chelsea με τιμή ενοικίου για 2 υπνοδωμάτια 4.886 δολ. Και στην Τρίτη θέση «σκαρφάλωσε» το Lower Manhattan με τιμή ενοικίου 4,692 δολ. Ακολουθεί το west village με 4.445 δολ. Το Midtown West με 4.255, το upper West Side με 3.878, το Upper East Side με 3.531 δολ και το East Village με 3,349 δολ.

Υ.Γ Τα στοιχεία είναι από US Census Bureau, New York State Τμήμα Εργασίας Τμήμα, Νέα Υόρκη Τμήμα Πολεοδομίας
Enhanced by Zemanta

Κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο νιόπαντρο ζευγάρι στα Τρίκαλα εξαιτίας… εργολάβου

Σε απίστευτο μπλέξιμο, βρέθηκε άθελά του Τρικαλινό νιόπαντρο ζευγάρι που «βιώνει» την οικονομική κρίση που έπληξε Τρικαλινό εργολάβο.
O άντρας του ζευγαριού, ήταν οικοπεδούχος έκτασης στην πόλη των Τρικάλων και παρέδωσε το οικόπεδο σε γνωστό Τρικαλινό εργολάβο για να κατασκευαστεί οικοδομή, με αντιπαροχή ένα διαμέρισμα.

Η οικονομική κρίση όμως που έπληξε σοβαρά την οικοδομική δραστηριότητα των Τρικάλων, «γονάτισε» τον εργολάβο που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την οικοδομή που έχει μείνει γιαπί και το νιόπαντρο ζευγάρι βρέθηκε χωρίς στέγη.

Τότε ενεργοποιήθηκε όρος του συμβολαίου της αντιπαροχής, με τον εργολάβο να πληρώνει το ενοίκιο οικίας που στέγασε προσωρινά το νιόπαντρο ζευγάρι.

Όμως τους τελευταίους 5 μήνες, η οικονομική κατάσταση του εργολάβου, επιδεινώθηκε περαιτέρω και δηλώνει αδυναμία καταβολής και του ενοικίου, με αποτέλεσμα το νιόπαντρο ζευγάρι να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να καταβάλλει και ενοίκιο, έξοδο που δεν είχε υπολογίσει πριν τον γάμο…
trikalanews.gr

Στο υπουργικό τα αυθαίρετα

Τις ρυθμίσεις για το ζήτημα των αυθαιρέτων και το πλαίσιο για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα φέρει την επόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή, το υπουργείο Περιβάλλοντος, τόνισε με δηλώσεις του ο αρμόδιος υπουργός, Γ. Παπακωνσταντίνου. Σήμερα, έχουμε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα, το οποίο ούτε προστατεύει το περιβάλλον, ούτε βοηθάει τους επενδυτές στη χώρα μας», επισήμανε ο κ. Παπακωνσταντίνου και πρόσθεσε ότι «με το νέο σύστημα, θα συντμηθούν οι χρόνοι, θα μειωθούν στα ευρωπαϊκά επίπεδα οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, και ταυτόχρονα θα γίνει ουσιαστική περιβαλλοντική παρακολούθηση των έργων, για να βεβαιωθούμε ότι διαφυλάσσουμε το περιβάλλον».Όσον αφορά στο ζήτημα των αυθαιρέτων, υπενθύμισε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει ότι «τραβάμε μία κόκκινη γραμμή με το παρελθόν, προχωράμε σε μία δίκαιη ρύθμιση, η οποία εισάγει την λογική του περιβαλλοντικού ισοδύναμου».Όπως διευκρίνισε ο υπουργός «πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία, εξαιρεί αυθαίρετα σε ευαίσθητες περιοχές, σε δασικές και αναδασωταίες περιοχές, σε αιγιαλούς. Αλλά, μία ρύθμιση με την οποία θα μπορεί κάποιος να μεταβιβάζει ένα κτίσμα που σήμερα θεωρείται αυθαίρετο, αφού βεβαίως έχει πληρώσει όλα τα πρόστιμα που θα προβλέπει ο νόμος».Ταυτόχρονα, είπε, ενδυναμώνεται η διαδικασία για τη δυνατότητα κατεδάφισης όλων των αυθαιρέτων που θα μείνουν εκτός της ρύθμισης.

Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Bloomberg: 10.000 Ελληνες αγόρασαν εξοχικό στη Τουρκία

Cafés along the historic Pasaport Quay (1877) ...Image via Wikipedia Εκατομμυριούχοι γυρνούν την πλάτη στις ελληνικές πολυτελείς βίλες καθώς η οικονομία της χώρας μας αλλά και τα δημοσιεύματα που συχνά την παρουσιάζουν ως τον τόπο της… αβεβαιότητας, τους τρομάζει, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Ακόμη και οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές πώλησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται συνήθως από τη βιασύνη και την ανάγκη που έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να τα πουλήσουν, δεν φαίνεται να τους ελκύουν.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Tα κτίρια μπορούν να δροσίζονται με τέφρα και όχι με κλιματιστικά

Ένας επίκουρος καθηγητής και δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακάλυψαν εναλλακτική μέθοδο. Τα κτίρια μπορούν να δροσίζονται με τέφρα και όχι με κλιματιστικά, σύμφωνα με την εναλλακτική μέθοδο που ανακάλυψε μία ομάδα του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο επίκουρος καθηγητής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δημήτρης Καραμάνης, μαζί με τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ευτύχιο Βαρδουλάκη και τη φοιτήτρια Γεωργία Αντωνοπούλου, μελέτησαν την ανεκμετάλλευτη τέφρα που παράγουν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της χώρας, ως υλικό εξατμιστικού δροσισμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων. Από την έρευνα προέκυψε πως η ενσωμάτωση της τέφρας στα δομικά υλικά του κτιρίου, μπορεί να βελτιώσει τις θερμικές συνθήκες, λειτουργώντας σαν έμμεσος εξατμιστικός δροσισμός, δηλαδή ψύχοντας το κέλυφός του.
http://www.katoci.com

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Στο μισό οι πωλήσεις ακινήτων στη Θεσσαλονίκη

Μείωση στις πωλήσεις των ακινήτων κατά 50% και των τιμών κατά 20% καταγράφεται στον τελευταίο ένα χρόνο από το Σύλλογο Μεσιτών Θεσσαλονίκης σ΄ ολόκληρο το νομό.

Όπως επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου, Μιχάλης Αναγνώστου, «η κίνηση στην αγοραπωλησία ακινήτων είναι πολύ μικρή κάτι ππου επιδεινώνεται από τα προβλήματα δανειοδότησης που δημιουργούν οι τράπεζες».

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία από την εφορία Καλαμαριάς, το πρώτο τετράμηνο του 2010 σημειώθηκαν 1500 πωλήσεις ακινήτων ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, μόλις 300!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Αυθαίρετα: με εξπρές διαδικασίες...

Σε αναζήτηση πόρων η κυβέρνηση αφού όπως φαίνεται μπαίνει σε 'fast track' η εφαρμογή του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Όπως δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Παπακωσταντίνου, το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο θα ισχύσει πιθανότατα εντός καλοκαιριού.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν προϋπολογιστεί έσοδα 600 με 700 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2011 με βάση αυτή τη ρύθμιση που θα έχει τα χαρακτηριστικά αυτής της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων.

Στο 10%...

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει γνωστό το ύψος των προστίμων με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα είναι ίσο με το 10% της αντικειμενικής αξίας του
ακινήτου.

Με τη ρύθμιση οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητο ενώ θα εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 40 χρόνια.

Ταυτόχρονα δε ο Γ.Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους του νέου οικοδομικού κανονισμού και την καταργήσεις πολεοδομιών.

Ερώτημα αποτελεί πάντως αν το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εγκρίνει το -αμιγώς εισπρακτικού χαρακτήρα- εγχείρημα του υπουργείου Περιβάλλοντος.
http://www.rthess.gr

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα αν αποτύχει η όσο-όσο πώληση δημοσίας περιουσίας 50 δις;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

Ερώτηση για το κατά πόσο η πλήρης επίτευξη των πιθανώς ανέφικτων στόχων του σχεδίου πώλησης Ελληνικής δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις, είναι όρος για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και την αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, απηύθυνε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη γίνεται επίκληση δημοσιεύματος του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού Economist (July 2nd 2011), όπου αναφέρεται επί λέξει: «Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση των 50 δις… φαίνεται προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα επιτύχει στους στόχους, εν μέρει διότι οι τιμές που προβλέπονται είναι υπερ-αισιόδοξες, και εν μέρει γιατί η οργάνωση μιας αποκρατικοποίησης κάθε 10 μέρες περίπου είναι ανέφικτη. Στη θεωρία η ιδιωτικοποίηση έχει τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει την οικονομία, όμως πωλήσεις όσο-όσο (fire-sales) ενέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν τα καλύτερα (σ.σ. κρατικά) περιουσιακά στοιχεία στα χέρια πολιτικών φίλων (cronies), που θα διαστρέψουν προς όφελός τους το κανονιστικό πλαίσιο.»

Γίνεται επίσης αναφορά στις αναγκαστικά χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιοποίηση της ελληνικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνονται συγκεκριμένα ερωτήματα για το δυσμενές αντίκτυπο που θα έχει στην αγορά ακινήτων μια υπερταχεία διαδικασία (κατάρρευση των τιμών) αλλά και στη λειτουργία άλλων τομέων της αγοράς που θα επηρεαστούν από ένα τέτοιο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων (ενδεχόμενο διαμόρφωσης ανεξέλεγκτων ιδιωτικών μονοπωλίων). Ο Θ. Σκυλακάκης ζητά επίσης να ενημερωθεί από την Επιτροπή και για το εάν έχει εκπονηθεί έκθεση αντικτύπου για τις επιπτώσεις στην ελληνική κτηματαγορά και κάποιο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο με προβλέψεις για τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα διαδικασιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Εξάμηνη παράταση στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Παράταση της υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων έως τις 9 Ιανουαρίου 2012 έδωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση.

Εξάμηνη παράταση πήρε η υποχρεωτική έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τις νέες μισθώσεις διαμερισμάτων άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων, που ήταν να αρχίσει στις 9 Ιουλίου.
Ήδη, από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ, από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, σε κάθε περίπτωση αγοροπωλησίας ακινήτων και στην περίπτωση νέων μισθωμάτων αυτοτελών ενιαίων κτιρίων (μονοκατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, καταστήματα) άνω των 50 τ.μ. κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων.
Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, για την περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης κτιρίων, θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό επιστημονικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά των ακινήτων και την καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μέσω της πιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης, στη βάση μεθοδολογίας και υπολογισμών.
Τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι μετά από έλεγχο κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ισχύει ήδη για τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά αποσκοπούν στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή για την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου που χρησιμοποιούν, ενώ περιλαμβάνουν και συστάσεις για λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Την αναβολή της υποχρέωσης έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τις μισθώσεις είχε ζητήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, επισημαίνοντας ότι «με τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς στον τομέα των μισθώσεων και τη διαρκή συρρίκνωση του εισοδήματος από μισθώματα, είναι απολύτως αδύνατο για χιλιάδες ιδιοκτήτες, τόσο των ξενοίκιαστων διαμερισμάτων όσο και των επαγγελματικών χώρων μεγάλου εμβαδού, να βρουν τα πάμπολλα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τα χρήματα της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή, όταν μάλιστα αυτή καθορίζεται ελεύθερα από τον ίδιο και συχνά είναι μεγαλύτερη ακόμα και από το μηνιαίο μίσθωμα».

Η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, για την έκδοση των πιστοποιητικών, είναι ένα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ.

Με τα ισχύοντα τώρα, το κόστος έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης είναι:

  • Για επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
  • Για διαμερίσματα 2 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 150 ευρώ.
  • Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
  • Για τις λοιπές χρήσεις κτιρίων (εκτός κατοικίας) οι αμοιβές είναι 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια έως 1000 τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) και 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα επιπλέον τετραγωνικά, άνω των 1000.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Καναδάς: Πωλούνται 12 ελληνικά νησιά

Εταιρεία του Καναδά, η οποία ειδικεύεται στο real estate και τις αγοραπωλησίες νησιών, έχει σε περίοπτη θέση των αγγελιών της ιστοσελίδας της 12 ελληνικά νησιά το οποία μάλιστα πωλούνται, όπως αναφέρει, σε συμφέρουσες τιμές.!

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοπρατεί συνολικά 12 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, με τιμές που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φτάνουν έως και 15 εκατ. ευρώ.
Έτσι, όσοι επενδυτές, μεγαλοεπιχειρηματίες και διάσημοι πολυεκατομμυριούχοι ενδιαφέρονται, έχουν να διαλέξουν ένα από τα κάτω νησιά:...
ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ - Κεντρικό Αιγαίο - 280 στρέμματα, τιμή πώλησης: 6.500.000 ευρώ
ΝΑΥΣΙΚΑ: Έχει 2 φυσικά λιμάνια , Υποδοχή Ferry-1.280 στρέμματα, τιμή πώλησης: 6.900.000 ευρώ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ: Πολύ κοντά σε Αθήνα και Κόρινθο -300 στρέμματα, τιμή πώλησης: 15.500.000 ευρώ
ΒΟΥΒΑΛΟΣ: 31.63 στρέμματα, τιμή πώλησης κατόπιν αιτήματος
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Δίπλα στην Πελοπόννησο, 750 στρέμματα
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 5 στρέμματα, τιμή πώλησης: 1.500.000 ευρώ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ «ΛΙΧΝΑΡΙ»: 95 στρέμματα, τιμή πώλησης: 3.000.000 ευρώ
ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ: 90 στρέμματα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Α: 2 φυσικά λιμάνια και 2 φυσικές ακτές. 170 στρέμματα, τιμή πώλησης κατόπιν αιτήματος
«ΜΙΚΡΗ ΑΜΟΡΓΟΣ»: 494 στρέμματα, τιμή πώλησης 6.100.000 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Β: Ένα από τα πέντε στο σύμπλεγμα νησιών Εχινάδες. 49.4 στρέμματα, τιμή πώλησης κατόπιν αιτήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Γ: Ιόνιο πέλαγος, 58.3 στρέμματα, τιμή πώλησης κατόπιν αιτήματος.
http://kafeneio-gr.blogspot.com/2011/07/blog-post_3298.html

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...