Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Προσδοκούν 2-3 δισ. ευρώ από την τουριστική κατοικία

Σχέδιο άµεσης ενεργοποίησης της... ατµοµηχανής της τουριστικής κατοικίας, που θα δώσει ώθηση συνολικά στην τουριστική βιοµηχανία και τη δοκιµαζόµενη οικονοµία, ετοιµάζεται να θέσει σε εφαρµογή η κυβέρνηση.

Πρόκειται για ένα πακέτο νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφενός θα επιτρέπουν το άνοιγµα της αγοράς της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα και αφετέρου θα θεσπίζουν συγκεκριµένα βήµατα για τηδιευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων συνολικά στον τουριστικό τοµέα.

Η προώθησητων ρυθµίσεων για τις τουριστικές κατοικίες,σύµφωνα µε τονκλάδο των ξενοδόχων, αναµένεται να συµβάλει στην τόνωση των τουριστικών επενδύσεων και θα έπρεπε να αποτελεί µια από τις προτεραιότητες στον στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. Σύµφωνα µε τον νέο πρόεδρο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέα Ανδρεάδη, «η τουριστική κατοικία είναι προϊόν αιχµής και άµεσης απόδοσης, καθώς µπορεί να προσφέρει στη χώρα επενδύσεις 2 έως 3 δισ. ευρώ κατ’ έτος µε θετικές επιδράσεις στην απασχόληση, στην οικοδοµική δραστηριότητα και στην άµβλυνση της εποχικότητας». «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήµερα ολόκληρο το νοµοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (περιλαµβάνει συνολικά 20 άρθρα), µε το οποίο καθορίζονται κυρίως οι κανόνες για:

- Την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας και των πρώτων ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) στην Ελλάδα.

- Την απόσυρση και την κατεδάφιση των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων.

- Τη δηµιουργίανέων Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).

- Την απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για το σύνολο των τουριστικών επενδύσεων.


ΒΑΣΙΚΉ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την ενεργοποίηση του σχεδίουαυτού παραµένει η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό από το υπουργείοΠεριβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ). Βάσει του σχεδιασµού της κυβέρνησης, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέσα στον ερχόµενο µήνα (Ιούνιο). Ειδικότερα, όσον αφοράτο κεφάλαιο της τουριστικής κατοικίας, µε το νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφώνσε περιοχές που έχουν αυτήν την ικανότητα, είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υποδοµές πολυτελείας είτε αυτόνοµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατοικίες θα πάρουν τη θέση παλαιών ξενοδοχειακών µονάδων που θα αποσυρθούν.

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε τις τουριστικές κατοικίες θα µπορούν να αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεµµάτων, σε συνδυασµό µε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, σε ποσοστό έως35% της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας. Σε ό,τι αφορά τα condo hotels, οι επενδύσεις αυτές θα µπορούν να αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεµµάτων, καλύπτοντας έως το 50% της δόµησης.
Στόχοι, η προσέλκυση επενδύσεων, η αύξηση της απασχόλησης και η άµβλυνση της εποχικότητας
Χωροταξικό πλαίσιο
Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του σχεδίου, η ολοκλήρωση του ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό από το υπουργείο περιβάλλοντος, που αναµένεται µέσα στον Ιούνιο
Νέες δυνατότητες
ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών σε περιοχές που έχουν αυτήν την ικανότητα, είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υποδοµές πολυτελείας είτε αυτόνοµα

Αδειες - εξπρές για εκτός fast track επενδύσεις

Με το νοµοσχέδιο προωθείται η απλοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση όλων των τουριστικών επενδύσεων στη χώρα µας.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ: n Η ίδρυση ΕιδικήςΥπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων για επενδύσεις που δεν µπορούν ναενταχθούνστο fasttrack. Της υπηρεσίαςπροΐσταταιυπάλληλοςτου ΕΟΤ µε βαθµό διευθυντή.

Η υπηρεσία αυτήθα ενηµερώνει και θα πληροφορεί τους επενδυτές για το θεσµικό, νοµοθετικό,φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο τωντουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται γιατην αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξή τους σευφιστάµενα επενδυτικά προγράµµατα ή σχεδιασµούς.

Συγκεκριµένα, θα λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσης (one stop shop) για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων: ειδικής τουριστικής υποδοµής ανεξαρτήτως µεγέθους,των κυρίων τουριστικών καταλυµάτωνδυναµικότητας άνω των 300 κλινών, τωνσύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, καθώς και όλων των τουριστικών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται επί δηµοσίων ακινήτων τα οποία διαχειρίζονται η ΕΤΑ, η ΚΕ∆ ή και οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

n Η ίδρυση εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων ενός Πολεοδοµικού Γραφείου,το οποίοθα επιλαµβάνεται της έκδοσηςκαι αναθεώρησης οικοδοµικών αδειών για τις µεγάλες και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις και τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε δηµόσια ακίνητα προκειµένου να επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες.

Στην αρµοδιότητα του γραφείου θα ανήκουν η έκδοση και αναθεώρηση των οικοδοµικών αδειών, ο έλεγχος των µελετών καιο έλεγχος και ηεπιβολή προστίµων γιατην κατασκευή αυθαίρετων κτισµάτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ είναι η σύστασηµιας Κεντρικής Συντονιστικής Οµάδας για την αδειοδότηση των τουριστικών επενδύσεων, πουθα περιλαµβάνει γενικούς γραµµατείς και υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Πολιτισµού και Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και θα παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα επιλύει προβλήµατα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

΄ LINK: Δείτε ολόκληρη την πρόταση νόµου για την εξοχική κατοικία στο http ://assets.tanea.grhttp://assets.tanea.gr/files/ aw.doc
Ενοικιαζόµενα ή ιδιόκτητα καταλύµατα σε ξενοδοχειακές µονάδες

Στο επίκεντρο τηςνοµοθετικής ρύθµισης του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού βρίσκεται η ανάπτυξη και στη χώρα µας τουριστικών κατοικιών µε τη µορφή σύνθετων καταλυµάτων. Μέσω του σχεδιασµού αυτού, η κυβέρνηση επιδιώκει τη δηµιουργία µόνιµων δεσµών µε ξένους επισκέπτες. Ειδικότερα, δηµιουργούνται και στην Ελλάδα τα «σύνθετα τουριστικά καταλύµατα» (mixed use resorts), τα οποία θα περιλαµβάνουν ξενοδοχεία, εγκαταστάσειςάθλησης και αναψυχής και επιπλωµένες τουριστικές κατοικίες.

Τα καταλύµατα αυτά θααναπτύσσονται σε εκτάσεις ίσες ήµεγαλύτερες των 150.000 τ.µ., ενώ τα ξενοδοχεία που θα περιλαµβάνονται σε αυτά θα κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε ή τεσσάρων αστέρων. Οι τουριστικέςεπιπλωµένες κατοικίες δεν θα υπερβαίνουν στο σύνολό τους το 35% τηςσυνολικά δοµούµενης επιφάνειας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα θα διέπονται υποχρεωτικάαπό Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, ο οποίος θα καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και θα εγκρίνεται από τον υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού έπειτα από πρόταση του ΕΟΤ. Με τον κανονισµό αυτόν, ο οποίος θα µεταγράφεται µαζί µε την πράξη σύστασης των κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών, καθορίζονται κυρίως:

n Ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του τουριστικού σύνθετου συγκροτήµατος και τα ζητήµαταπου αφορούν τη διοίκησή του, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιµέρουςαυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών.

n Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηραιµένων ιδιοκτησιών και οι περιορισµοί της ιδιοκτησίας τους.

n Οι κοινές δαπάνες και οτρόπος υπολογισµού και κατανοµής τους στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, όσοι αποκτούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες ή οιµισθωτές των κατοικιών δεσµεύονται αυτοδικαίως από τον εγκεκριµένο Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας και υπόκεινται στις κυρώσεις πουαυτός προβλέπει σε περίπτωση παράβασής του.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ. Τίθενται οι όροι δόµησης και χωροθέτησης των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων που θα περιλαµβάνουν και τουριστικές κατοικίες.

Συγκεκριµένα, γιατη χωροθέτησή τουςεκδίδεταικοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ και Πολιτισµού - Τουρισµού, µε την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειταινα ανεγερθούν στην έκταση του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Επίσης τίθενται κα οι περιβαλλοντικοί όροι.

Η χωροθέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων στα µικρά νησιά απαιτεί ελάχιστη επιφάνεια εκτάσεων 50.000 τ.µ. Από τηρύθµιση αυτή εξαιρούνταιη Κρήτη, ηΚέρκυρα και η Ρόδος.

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε τουριστικές κατοικίες επιτρέπεται να χωροθετούνται και εντός εγκαταλελειµµένων οικισµών προ του 1923 ή σε οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σε συνδυασµό µε την ανάπλαση τµήµατος ή και του συνόλουτου οικισµού.

Η δηµιουργία µόνιµων τουριστικών κατοικιών για ξένους και έλληνες τουρίστες, τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές όσο και σε ορεινές, έχει στόχο την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και πέραν του καλοκαιριού

Aπόσυρση ξενοδοχείων και ειδικό τέλος για τις εγκαταλελειµµένες µονάδες


Με το νοµοσχέδιο θεσπίζονται για πρώτη φορά η επιβολή ειδικού τέλους επιβάρυνσης και η δυνατότητα απόσυρσης των παλαιών τουριστικώνκαταλυµάτων στη χώρα µας. Σύµφωνα µε το σχέδιο, οιιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυµάτων που βρίσκονται εντός ήεκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισµών που προϋφίστανται του 1923, τα οποία έχουν να λειτουργήσουν – σύµφωνα µε τηνάδεια λειτουργίας τους – για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 20 ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου, οφείλουν να καταβάλουν ειδικό ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την εγκατάλειψη των ακινήτων αυτών.

Το τέλος επιβάλλεται εφόσον τα καταλύµατα δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσουν µέσα σεδιάστηµα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε εγκατάλειψη. Με κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ καιΠολιτισµού -Τουρισµού καθορίζονται: τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό τουριστικών καταλυµάτων ή και άλλων κτιρίων ως εγκαταλελειµµένων, η αρµόδια υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης και χαρακτηρισµού τους ως εγκαταλελειµµένων.

Το ετήσιο τέλος θα αντιστοιχεί στο 5% της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του υπουργείου Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού - Τουρισµού θα καθοριστεί η διαδικασία επιβολής του τέλους, ο τρόπος βεβαίωσής του, οι τρόποι πληρωµής και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Το τέλος θα κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου και θα διατίθεται για προγράµµατα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης και προστασίας χώρων µε ιδιαίτερη πολιτιστική, τουριστική και ιστορική σηµασία εντός του πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα εγκαταλελειµµένα τουριστικά καταλύµατα.

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ. Θα επιτρέπεται η κατεδάφιση των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων, η οποία θα συνδυάζεται µε πολεοδοµικά κίνητρα για την ανάπλαση και τη συνολική αναβάθµιση τουάµεσου περιβάλλοντος υποδοχής τους. Τα τουριστικά καταλύµατα που θα υπαχθούν στη ρύθµιση αυτή θα πρέπει να έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια και να έχουν λειτουργήσει για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των 15 ετών.

Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία δεν θα πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται. Kίνητρo για την υπαγωγή στη ρύθµιση αυτή θα είναι το δικαίωµα χρήσης συντελεστή δόµησης έως 0,1 για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων ή κατοικιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από µια – κατ’ ελάχιστον – εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής (ψυχαγωγίας, αθλητισµού κ.λπ.), εφόσον κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από τις χρήσεις γης στην περιοχή του τουριστικού καταλύµατος. Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιτρεπόµενη δόµηση για τις νέες εγκαταστάσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τ.µ. Η χρονική διάρκεια ισχύος της δυνατότητας απόσυρσης των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.


Πότε πληρώνουν το τέλος
Το τέλος στα «αδρανή» καταλύµατα επιβάλλεται εφόσον αυτά δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσουν µέσα σε διάστηµα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε εγκατάλειψη

Ο συντελεστής δόµησης

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα υπόκεινται στους όρους και περιορισµούς τής εκτός σχεδίου δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων. ο συντελεστής δόµησης είναι ενιαίος για το σύνολο του καταλύµατος και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,15 της συνολικής επιφάνειας της έκτασης.

Εφόσον ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης είναι µικρότερος και δεν υπερβαίνει το 0,10 τής συνολικής επιφάνειας, το ποσοστό των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών καθορίζεται στο 45% της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 65% όταν ο συντελεστής είναι ίσος ή µικρότερος του 0,05.

Με κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚα και Πολιτισµού - Τουρισµού, µπορεί να καθορίζονται ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόµηση νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την εν γένει ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται σε αυτά.

Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας


ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 του νοµοσχεδίου θεσµοθετείται η δηµιουργία και στην Ελλάδα των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).

Πρόκειται για ξενοδοχειακά καταλύµατα τεσσάρων ή πέντε αστέρων, επί τµηµάτων των οποίων, µε τη µορφή ανεξαρτήτων διαµερισµάτων ή κατοικιών, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η µακροχρόνια εκµίσθωσή τους σε τρίτους. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι, οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων - κατοικιών να αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τα παραχωρούν στον φορέα της τουριστικήςεπιχείρησης ελεύθερα για χρήση, ως τµήµατα του ξενοδοχείου, για χρονική περίοδο έξι µηνών τον χρόνο και για διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών.

Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα ανεξαρτήτως εµβαδού (εντός σχεδίου), καθώς και σε εκτάσεις µε ελάχιστo εµβαδόν 50.000 τ.µ. (εκτός σχεδίου).

Τα µισθωµένα µε µακροχρόνιες συµβάσεις τµήµατα των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50%του συνολικούσυντελεστή δόµησης.

Ειδικά όταν πρόκειται για condo hotels που είναι ενταγµένα σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, το ποσοστό των µισθωµένων µακροχρονίως τµηµάτων τους, όπως και το ποσοστό των µισθωµένων µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, δεν µπορείνα υπερβαίνουναθροιστικά το 50% της συνολικής επιφανείας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος.

Τα condohotels δεν θα µπορούν να υπάγονται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νοµοθεσίας.


ΤΑ CONDO HOTELS

n Θα είναι ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, των οποίων δωµάτια ή κατοικίες θα αποκτούν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες και θα λειτουργούν ως ενιαία τουριστική επιχείρηση n Oι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων θα τα παραχωρούν για χρονική περίοδο έξι µηνών τον χρόνο n Η δηµιουργία condo hotels επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα ανεξαρτήτως εµβαδού (εντός σχεδίου), καθώς και σε εκτάσεις µε ελάχιστo εµβαδόν 50.000 τ.µ. (εκτός σχεδίου)

n Τα µισθωµένα µε µακροχρόνιες συµβάσεις τµήµατα των condo hotels δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού συντελεστή δόµησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...