Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Μέχρι τέλος του έτους το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η πρόταση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ώστε αυτό να κατατεθεί στη Βουλή για διαβούλευση στις αρχές του 2011 και να θεσμοθετηθεί στο πρώτο εξάμηνο του νέου έτους.

Ταυτόχρονα, πέντε μήνες μετά την επίσημη παρουσίαση του Προγράμματος «Αθήνα-Αττική 2014», το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε την πρόοδο και την εξέλιξη των επιμέρους δράσεων που στόχο έχουν: Την ανάσχεση εξάπλωσης της πόλης, αστική ανασυγκρότηση, έμφαση στην κεντρικότητα με ιδιαίτερη επικέντρωση στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά. Την ενίσχυση και οργάνωση υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και την πολεοδομική ένταξή τους. Το περιβάλλον, με την ισχυροποίηση της προστασίας περιαστικού και αστικού πράσινου, προστασία και ανάδειξη ευαίσθητων οικολογικά οικοσυστημάτων - ρέματα, ακτές, υδροβιότοποι, βιοποικιλότητα, προστασία αγροτικής γης κ.λπ. Τον πολιτισμό, με έμφαση στη δημιουργία δικτύων τοπικής και διεθνούς εμβέλειας. Την πολιτική μεταφορών μέσα από την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς. Την αναβάθμιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον Ελαιώνα μέσα από την πολυ-λειτουργικότητα και την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη της κεντρικότητας τμημάτων του.

Μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις άμεσου χαρακτήρα οι οποίες εντάσσονται στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής της πόλης που προωθεί το ΥΠΕΚΑ είναι: Η Ανάπλαση-Διαμόρφωση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η διαδικασία ανάθεσης μελέτης επικαιροποίησης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου της ανάπλασης είναι σε εξέλιξη. Παρά τις πιθανές καθυστερήσεις (λόγω ενστάσεων κ.λπ.), είναι δυνατή η προκήρυξη του έργου για κατασκευή στο πρώτο τρίμηνο του 2011. Η ήπια πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό, στο τέλος του έτους ολοκληρώνονται το ερευνητικό πρόγραμμα «Διερεύνηση της δυνατότητας αποκλειστικής χρήσης της λεωφόρου Πανεπιστημίου για Δημόσιες Συγκοινωνίες» καθώς και το τμήμα του προγράμματος, «Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα Αθήνας και Πειραιά», που αφορά την πολεοδομική διάσταση της παρέμβασης στην Πανεπιστημίου, ώστε να δοθεί πλήρες τεύχος προδιαγραφών στην Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις (ΕΑΧΑ). Παράλληλα, η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας ωριμάζει τα κυκλοφοριακά δεδομένα, με στόχο την ανάθεση από αυτή πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης. Η δημιουργία Πάρκου στο παραλιακό μέτωπο Η μελέτη ανάπλασης των 750 στρεμμάτων του Φαληρικού Όρμου θα ανακοινωθεί άμεσα. Πρόκειται για τη δημιουργία πάρκου στο σύνολο της επιφανείας του, με χρήσεις που προβλέπονται από το νόμο 3843. Δίκτυο Μητροπολιτικών Πάρκων. Η περιοχή Γουδή και Ιλισίων περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού, το οποίο θα θεσμοθετηθεί στις αρχές του 2011, μετά τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Προβλέπεται η ολοκλήρωση του εκπονούμενου σχεδίου γενικής διάταξης master plan στο τέλος του έτους. Με τη χρήση Ζώνης Ειδικής Ανάπλασης (ΖΕΑ) θα επιτευχθεί η άμεση προστασία των 1.000 στρεμμάτων. Προχωρά επίσης από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ) η μελέτη πιλοτικής ανάπλασης, έκτασης 70 στρεμμάτων και αναμένεται η τοπογραφική αποτύπωση του χώρου για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Αναβάθμιση και προβολή του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» Δημοπρατήθηκε το έργο ανακύκλωσης του νερού των λιμνών-άρδευσης-πυρόσβεσης, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (στο οποίο έχει ενσωματωθεί το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων - ΕΤΕΡΠΣ) και του Ιδρύματος Λάτση. Υλοποιήθηκαν τρεις δράσεις: συμπόσιο γλυπτικής, οικο-γιορτή προϊόντων και δόμησης. Ολοκληρώθηκε η επαναδιαχείριση των κτιρίων με οικο-βιβλιοπωλείο και οικο-αναψυκτήριο. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος.

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΑΧΑ (ΦΕΚ 909/15.10.1997) προωθούνται, σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και της ΕΑΧΑ: αύξηση του κοινοχρήστου χώρου της ευρύτερης περιοχής, με την προετοιμασία πεζοδρομημένων διαδρομών και σύνδεση του Κεραμεικού με τον αρχαιολογικό χώρο μέσω της περιοχής του Μεταξουργείου, Δημοσίου Σήματος κ.λπ. Οριστικοποίηση και εξορθολογισμός του ορίου του αρχαιολογικού χώρου με αύξηση του πράσινου. Δημιουργία αφ' ενός οπτικής σύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας με τον Ελαιώνα και αφ' ετέρου εξόδου (με σήμανση) του αρχαιολογικού χώρου προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Επαναπροσδιορισμός των όρων δόμησης και χρήσεων γης με στόχο την προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για τη σχετική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Έργα ανάπλασης πλατειών.

Η Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη αυτών των έργων λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Δήμου Αθηναίων, της ΔΜΕΟ, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της απαιτούμενης διαδικασίας γνωμοδοτήσεων για την έγκριση της μελέτης. Προβλέπεται ολοκλήρωση έως το τέλος Νοεμβρίου και των τευχών δημοπράτησης τον Δεκέμβριο του 2010 και έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης τον Ιανουάριο του 2011.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη την αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων, την μελέτη ανάπλασης των Προσφυγικών Καισαριανής και τη χρηματοδότηση της ζωγραφικής των «τυφλών» όψεων κτιρίων, τη δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στην ανατολική παραλιακής ζώνης Σαρωνικού, από την Κηφισιά μέχρι τον Φαληρικό όρμο, δημιουργία ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Περιαστικού Πρασίνου Αττικής, ενώ, τέλος, για τον Ελαιώνα, πέραν των προβλέψεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου γίνεται επεξεργασία τροποποίησης του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος για τη ρύθμιση χρήσεων (χωροθέτηση Ισλαμικού Τεμένους στην έκταση του Ναυτικού Οχυρού, εμπλουτισμό των αμιγών βιομηχανικών περιοχών με άλλες χρήσεις, προσθήκη της χρήσης περίθαλψης, κ.λπ.). Ι.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...