Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Ε9 για τα νομικά πρόσωπα

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων (Ε9) φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.

Το υπουργείο Οικονομικών επέκτεινε  κατά 45 ημέρες την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, η οποία εξέπνευσε σήμερα, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του υπουργείου.

Σημειώνεται πως από το τρέχον έτος 2010 καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και αντικαθίσταται με τον νέο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, για τους σκοπούς του οποίου λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου προσώπου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με έναρξη την 1.1.2010.

Η σχετική δήλωση υποβάλλεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου και ολοκληρώνεται εντός 11 ημερών ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο είχε ορισθεί η 15η Ιουνίου 2010. Πλέον η ημερομηνία αυτή λήγει στις 30 Ιουλίου.

Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων

Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰), ενώ με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται:

α) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

β) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Η αξία των υποκείμενων σε φόρο ακίνητων των περιπτώσεων η και ια του άρθρου 29 του N.3842/2010με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).

δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, όπως ορίζονται στο ν. 2778/1999 ( 295 Α΄), όπως ισχύει.

Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δε μπορεί να είναι μικρότερος από 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...