Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

21 φορο-ανατροπές στα ακίνητα

Ανατροπές στη φορολογία μεταβιβάσεων, γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών φέρνει ο νέος φορολογικός νόμος που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με τον νέο νόμο, μεταξύ των άλλων, καταργείται το αφορολόγητο όριο των 200 τετραγωνικών μέτρων χωρίς όριο αντικειμενικής αξίας για την πρώτη κατοικία, καθιερώνεται αφορολόγητο 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 250.000 ευρώ για τον έγγαμο, μειώνονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης και καταργούνται ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τις 21 αλλαγές στη φορολογία μεταβιβάσεων, γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών ακινήτων, όπως κοινοποιήθηκαν στις εφορίες από το υπουργείο Οικονομικών.

Μειώνονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 8% (από 9%) για την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου έως 20.000 ευρώ και στο 10% (από 11%) για το υπερβάλλον ποσό.

Καταργούνται ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.

Καταργείται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας για αγορά κατοικίας επιφάνειας έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κτίσμα επιφάνειας έως 200 τ.μ.

Τα νέα αφορολόγητα όρια για αγορά πρώτης κατοικίας διαμορφώνονται σε 200.000

ευρώ για τον άγαμο και 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Για τον άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, το αφορολόγητο διαμορφώνεται σε 250.000 ευρώ και αντιστοίχως για τον έγγαμο σε 275.000. Για αγορά οικοπέδου το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 50.000 ευρώ για τον άγαμο, 100.000 ευρώ για τον έγγαμο, με προσαύξηση 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 15.000 για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα.

Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Ελληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της αγοράς.

Δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου (από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού), το εμβαδόν των οποίων πληροί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.

Κληρονομιές, γονικές παροχές, δωρεές
Επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για τα ρυμοτομούμενα/απαλλοτριούμενα ακίνητα για τα οποία υπήρχε αναβολή.

Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές της αντίστοιχης κατηγορίας.

10 Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από τον φόρο είναι πλέον μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

11 Με συντελεστή 0,5% φορολογούνται κληρονομιές και δωρεές προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ιερούς ναούς- ιερές μονές κ.λπ. και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λπ.

12 Επιβάλλεται φόρος 0,5% για τις χρηματικές δωρεές προς τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ΄ έτος. 
Γονική παροχή- κληρονομιά πρώτης κατοικίας

13 Το αφορολόγητο όριο της γονικής παροχής και κληρονομιάς πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο. Προβλέπονται προσαυξήσεις ανάλογες με αυτές του αφορολογήτου πρώτης κατοικίας με αγορά.

14 Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, προκειμένου να κριθεί αν καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες, λαμβάνεται πλέον υπόψη το συνολικό εμβαδόν όλων των ακινήτων του δικαιούχου. 15 Για κληρονομιά ή γονική παροχή οικοπέδου το αφορολόγητο ποσό φθάνει μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο.

16 Δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση, με επαχθή ή χαριστική αιτία της επικαρπίας, της οίκησης ή του ιδανικού μεριδίου κατοικίας ή οικοπέδου ή της ψιλής κυριότητας οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές ανάγκες.

17 Καταργείται η απαλλαγή από τον φόρο για τις δωρεές και γονικές παροχές χρημάτων που γίνονται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.

18 Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών γίνεται πλέον για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) με βάση τις φορολογικές κλίμακες.

19 Οι δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές χρηματικών ποσών φορολογούνται αυτοτελώς (χωρίς αφορολόγητο ποσό) με συντελεστές 10%, 20% και 40% ανά κατηγορία αντίστοιχα.

20 Αλλάζει η διαδικασία προσωρινής εκτίμησης κληρονομιαίων ακινήτων που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα και δηλώνονται εμπρόθεσμα.

21 Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
το αφορολόγητο όριο των 200 τετραγωνικών μέτρων χωρίς όριο αντικειμενικής αξίας για την πρώτη κατοικία

Ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Μαΐου

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ευκαιρία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου που χρωστούν συνολικά 32 δισ. ευρώ. Από αυτά, 8-10 δισ. ευρώ κρίνονται εισπράξιμα και πριν επιστρατευθούν λύσεις αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν έως και το 80% των προσαυξήσεων, εφόσον σπεύσουν για ρύθμιση έως τις 31 Μαΐου.

Οπως προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, βεβαιωμένες οφειλές στις Εφορίες και τα τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Εφοριών και οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2009, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80%, εφόσον εξοφληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους έως τις 31 Μαΐου. Αν έως την ίδια ημερομηνία εξοφληθεί το ήμισυ της οφειλής, οι προσαυξήσεις μειώνονται κατά 60% και το υπόλοιπο ποσό ρυθμίζεται σε δόσεις.

Στηρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μόνο εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, και οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, καθώς και όσες έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, η οποία όμως τηρείται κατά την υποβολή της αίτησης.

Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Μειώσεις ενοικίων ζητούν οι έμποροι


Κύμα επαναδιαπραγμάτευσης μισθωμάτων σε εμπορικά ακίνητα, καθώς και «κόψιμο του αέρα», φέρνει στη Θεσσαλονίκη η οικονομική κρίση και η κάμψη της κίνησης στην αγορά, που επιβάλλει περιορισμό του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με κάθε δυνατό τρόπο. Την αρχή την έκαναν οι μεγάλες αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων και πλέον η πίεση για σημαντική μείωση των ενοικίων προς τους ιδιοκτήτες ασκείται και από τα μικρότερα μαγαζιά.

«Όλοι οι μεγάλοι μισθωτές στην αγορά, στην προσπάθειά τους να περικόψουν έξοδα έχουν προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων», επισημαίνει στην «Η» έμπειρο στέλεχος μεγάλης εταιρείας στο χώρο της κτηματαγοράς, προσθέτοντας πως «όσοι πραγματικά θέλουν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ζητούν μια μείωση της τάξης του 15%-20%».

Την τάση επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), Κωστής Χατζαρίδης, ο οποίος παραδέχεται πως πολλοί επαγγελματίες έχουν μπει στη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης. Αγωγή, ωστόσο, είναι έτοιμη να καταθέσει και μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στην «Η» ο νομικός της σύμβουλος (που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του).

Ο ίδιος αποκάλυψε, ακόμη, πως ήδη βορειοελλαδική αλυσίδα τροφίμων πέτυχε αναπροσαρμογή ενοικίων σε ποσοστό 15-20% (ανάλογα με την τοποθεσία) για τα 8 καταστήματά της, ενώ το ίδιο έχει συμβεί και με τα ακίνητα που ενοικιάζουν μια μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρικών και μία ειδών σπορ ένδυσης. Υπάρχουν κάποιοι ενοικιαστές οι οποίοι θέλουν να διακόψουν τη σύμβαση και επικαλούμενοι την κρίση ζητούν μειώσεις μισθωμάτων σε ποσοστά πάνω από 25- 30%.

Λεωνίδας Λιάμης

Παύθηκε προιστάμενος πολεοδομίας με πλούσιο παρελθόν και... μαύρο μέλλον!

Στην κορυφή των δημόσιων υπηρεσιών που καταγγέλλονται για φαινόμενα διαφθοράς βρίσκονται οι πολεοδομίες, σύμφωνα με τους ελέγχους των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. 


Για πρώτη φορά γίνεται γνωστό ότι προϊστάμενος της πολεοδομίας παύεται από τα καθήκοντα του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα εισοδήματα του δεν δικαιολογούνταν από τον μισθό του. 


Πρόκειται για τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας Σύρου, ο οποίος ελέγχθηκε από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης για την περίοδο 2003-2006

Ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Σύρου παύθηκε γαιτί είχε 635.000 ευρώ σε 
καταθέσεις, μετοχές, οικόπεδο σε περιοχή -φιλέτο της Σύρου και πολυτελές αυτοκίνητο κ.α.. Περιουσία που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από το μισθό του. Οι επιθεωρητές τον ήλεγξαν για το διάστημα 2003-2006.

Στις 19 Απριλίου ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Σύρου παύθηκε από τα καθήκοντά του. Για την απόλυση του θα κρίνει το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πάντως η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή η απόλυση επικεφαλής πολεοδομικού γραφείου παρότι οι πολεοδομίες, σύμφωνα με τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, πρωταγωνιστούν στα φαινόμενα διαφθοράς.

Η έρευνα στην Πολεοδομία της Σύρου δεν θα περιοριστεί μόνον στο διευθυντή της, αλλά θα επεκταθεί και σε άλλους υπαλλήλους.

Aπαντώντας σε ερώτηση σχετική με τους ελέγχους, που πραγματοποιούνται από το Σώμα επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, o υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, δήλωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτό τον δρόμο. Να τελειώσει επιτέλους η ατιμωρησία στο κράτος, στη Δημόσια Διοίκηση, παντού», δήλωσε ο υπουργός.


LamiaNews

Κυριακή 25 Απριλίου 2010

Ακίνητα στα νησιά σε τιμή ευκαιρίας

Χρυσή χρονιά είναι η φετινή για όσους επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα με θέα τη γαλάζια θάλασσα του Αιγαίου, του Κρητικού ή του Ιονίου πελάγους, και μαύρη για όσους τα πουλούν. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό «Panorama» με τίτλο «Ξεπουλιέται η Ελλάδα», ολοένα και περισσότεροι Ελληνες πουλάνε σπίτια σε αλλοδαπούς σε ιδιαίτερα χαμηλές -για τα μέχρι σήμερα δεδομένα- τιμές...

«Η οικονομική κρίση, το μεγάλο έλλειμμα και η φημολογία για χρεοκοπία της Ελλάδας έχει ρίξει θεαματικά τις τιμές των ακινήτων, ακόμη και στα πιο κοσμικά νησιά της. Οσοι ερωτεύτηκαν την κοιτίδα του πολιτισμού έπειτα από ένα ταξίδι τους κι έχουν όνειρο ζωής να αγοράσουν ένα σπίτι ή μια βίλα στο ακρογιάλι ενός ελληνικού νησιού μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα» γράφει χαρακτηριστικά η Τζίλντα Λιγκούνις στο άρθρο της. H δημοσιογράφος του περιοδικού μίλησε με κτηματομεσίτες από τη χώρα μας και προτείνει στους Ιταλούς ακίνητα-κελεπούρια σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οπως αναφέρει, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορές στην Ελλάδα.

Μεσίτης στις Κυκλάδες ο οποίος μίλησε μαζί της ανάφερε ότι πούλησε προσφάτως σε έναν Ιταλό μια βίλα στη νότια Τήνο, έκτασης
250 τετραγωνικών, με κήπο, έναντι 450.000 ευρώ, ενώ η αρχική τιμή πώλησής της ήταν 600.000 ευρώ. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ακόμη και το κοσμοπολίτικο νησί μας, η Μύκονος, δεν έμεινε αλώβητο από την κρίση. Οι επαύλεις των πλούσιων Αθηναίων και όχι μόνον αυτών στη διάσημη παραλία του Ορνού, όπου τα καλοκαίρια και τις γιορτές οι celebrities διοργάνωναν πάρτι, παραμένουν κλειστές και στην εξώπορτα μερικών υπάρχει κολλημένο πωλητήριο. «Αρκετοί από αυτούς τους επιχειρηματίες χρεοκόπησαν και αναγκάζονται να πουλούν όσο-όσο τις πολυτελείς βίλες τους. Μεγάλες βίλες με πισίνα και μαγευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο, η αξία των οποίων κυμαινόταν στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, τώρα μπορεί να τις βρει κανείς ακόμα και με ένα εκατομμύριο ευρώ» λέει χαρακτηριστικά ο μεσίτης, μην παραλείποντας όμως να αναφέρει ότι δεν πουλιούνται μόνο οι πολυτελείς κατοικίες αλλά και σπίτια μικρά, με τα κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά, το λευκό στους τοίχους και το μπλε στα παράθυρα. Αυτά τα πουλάνε Ελληνες που πραγματοποίησαν το όνειρο ζωής τους, ένα σπίτι στο νησί, παίρνοντας δάνεια. Τώρα με την οικονομική κρίση δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους και με πόνο ψυχής τα πουλάνε, μερικά μέχρι και 50% πιο κάτω από την τιμή αγοράς τους.

Ομως, ενώ οι ξένοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αγορές ακινήτων στα νησιά μας, κάποιοι άλλοι αλλοδαποί που είναι ήδη κάτοικοι σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί φοβούνται την κρίση και θέλουν να πουλήσουν τα σπίτια που έχουν αγοράσει. Υπεύθυνη μεσιτικού γραφείου στην Πάρο λέει ότι πρώην πελάτες της Γερμανοί και Βρετανοί της στέλνουν emails τρομοκρατημένοι με όσα διαβάζουν στις εφημερίδες για την οικονομική κρίση που περνάει η Ελλάδα και ζητούν να τους βρει αγοραστή για να πάρουν τα χρήματά τους και να γυρίσουν στην πατρίδα τους.

Πτώση των τιμών κατά 10% - 15%  εκτιμάται ότι υπάρχει και στην αγορά ακινήτων της Κρήτης, ενός νησιού που προσελκύει πολύ τουρισμό. Η Αρτεμις Μαρκάκη, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηματομεσιτών, η οποία έχει μεσιτικό γραφείο στο Ηράκλειο, εξήγησε ωστόσο ότι οι πολύ καλές ευκαιρίες για αγορά ακινήτων δεν βρίσκονται στα παραλιακά χωριά και στις πόλεις. Υπάρχουν όμως πολλές καλές ευκαιρίες για αγορά νέων ή ανακαινισμένων κατοικιών στην ενδοχώρα της Κρήτης, όπου υπάρχουν χωριά που είναι χτισμένα στους πρόποδες των βουνών και απέχουν λίγα χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, στις Αρχάνες, μια παραδοσιακή κωμόπολη που θυμίζει τη δεκαετία του ’20, μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, υπάρχουν ακίνητα προς πώληση τα οποία μέχρι πρότινος ήταν απλησίαστα, ακόμα και για ξένους επενδυτές ή ιδιώτες. Ακόμη και όσοι θέλουν να κάνουν μια επαγγελματική επένδυση στην Κρήτη μπορεί να αγοράσουν ή να νοικιάσουν ένα ξενοδοχείο. Οπως εξήγησε η κ. Μαρκάκη, η κρίση χτύπησε τους μικρούς ξενοδόχους του νησιού, μερικοί από τους οποίους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα και αποφασίζουν να αποσυρθούν βάζοντας ενοικιαστήριο ή πωλητήριο στην επιχείρησή τους. Η κτηματομεσίτρια δεν παράλειψε να προτείνει ευκαιρίες αγοράς σπιτιών και σε άλλα πανέμορφα νησιά, όπως η Σύμη, η Πάτμος και η Κάρπαθος στα Δωδεκάνησα, αλλά δεν ξέχασε και την καταπράσινη Θάσο στο Βόρειο Αιγαίο. Μόνο που και στα νησιά αυτά δεν υπάρχουν προς πώληση παραλιακά ακίνητα ή οικόπεδα.


Πού να κάνετε τις καλύτερες αγορές
Μετά την εικόνα της αγοράς ακινήτων στα ελληνικά νησιά που έδωσαν στη δημοσιογράφο οι Ελληνες κτηματομεσίτες, εκείνη έβγαλε τα συμπεράσματά της και έκανε τις προτάσεις της για τις πιο συμφέρουσες αγορές, χωρίζοντας τα νησιά κατά κατηγορίες και εξηγώντας τα υπέρ και τα κατά μιας αγοράς σε κάποιο από αυτά:


Νησιά Ιονίου

Τα καταπράσινα νησιά του Ιονίου αποτέλεσαν για τους Ιταλούς πόλο έλξης για πολλά χρόνια πριν από την κρίση, και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που αγόρασαν σπίτια στην Ελλάδα. Ομως, η αγορά ακινήτων είναι πλέον κορεσμένη ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, γιατί δεν υπάρχουν οικόπεδα για νέες οικοδομές. Εξαίρεση αποτελεί η Κέρκυρα, όπου ακόμη υπάρχει χώρος για νέες κατασκευές σπιτιών ή ξενοδοχείων. Στα νησιά του Ιονίου η θάλασσα είναι κρύα και γι’ αυτό η καλοκαιρινή σεζόν διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μειονεκτούν δηλαδή έναντι των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα την Κρήτη, όπου οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές και τα νερά πολύ ζεστά, οπότε μπορεί να κολυμπάει κανείς άνετα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
 

Χαλκιδική

Καλύτερα να μείνετε μακριά, προειδοποιεί τους Ιταλούς η δημοσιογράφος. Ως αιτία αναφέρει το γεγονός ότι τελευταία στην πιο τουριστική περιοχή της Μακεδονίας έχουν ενσκήψει Ρώσοι και Βούλγαροι νεόπλουτοι που αγοράζουν ό,τι βρουν, από σπίτια μέχρι ξενοδοχεία. Οι αγορές στη Χαλκιδική τους συμφέρουν πολύ, γιατί πληρώνουν σε δολάρια τώρα που το ευρώ είναι αρκετά ευάλωτο. Και το κυριότερο αρνητικό μιας αγοράς εκεί είναι ότι, αφού υπάρχει ζήτηση, οι τιμές πώλησης παραμένουν, παρά την οικονομική κρίση, πολύ υψηλές.


Κυκλάδες

Εδώ υπάρχουν οι καλύτερες ευκαιρίες, γιατί οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει κατά 20% και σε μερικές περιπτώσεις η έκπτωση φτάνει μέχρι και το 40%. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά για μεγάλη ευκαιρία μιας πολυτελούς κατοικίας στην Τήνο, η οποία το 2009 πουλιόταν 1,3 εκατομμύριο ευρώ και τώρα η τιμή της κατέβηκε στα 850.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως διαθέσιμα νεόκτιστα, γραφικά, λευκά, νησιώτικα σπίτια με τιμή 1.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Διαμερίσματα των 60 τ.μ., που το 2009 πουλιόντουσαν 150.000 ευρώ, τώρα η τιμή τους έπεσε στις 80.000 ευρώ. Στις Κυκλάδες δύο νησιά έχουν κρατήσει σταθερά τις τιμές τους: η Σαντορίνη και η Πάρος. Ειδικά στη Σαντορίνη, το πιο κοσμικό νησί της Ελλάδας μετά τη Μύκονο, οι τιμές δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη. Και όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι στην Οία για να βλέπουν κάθε απόγευμα το υπέροχο ηλιοβασίλεμα θα πρέπει να πληρώσουν αδρά και να ψάξουν πολύ, γιατί ελάχιστα σπίτια πουλιούνται εκεί.

Κρήτη

Μείνετε μακριά από τις πολύβουες παραλίες της Κρήτης που γεμίζουν με κόσμο το καλοκαίρι και δεν έχει μείνει τετραγωνικό ελεύθερο, συστήνει το ιταλικό περιοδικό. Ακόμη κι αν και εκεί οι τιμές των προς πώληση ακινήτων έχουν πέσει κατά 10%, υπάρχουν ήσυχα χωριά σκαρφαλωμένα στους λόφους με θέα τη θάλασσα που αποτελούν καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση. Για παράδειγμα, στις Γούβες, 4 χλμ. από τη θάλασσα, μπορεί κανείς να αγοράσει βιλίτσες 80 τ.μ. με 80.000 ευρώ, ενώ το 2009 η τιμή τους ήταν 150.000 ευρώ. Επίσης, καλές ευκαιρίες υπάρχουν στις Αρχάνες, 15 χλμ. από τη θάλασσα, όπου πουλιούνται παλιά πέτρινα σπίτια σε πολύ καλές τιμές που ξεκινούν από 150.000 ευρώ.


ΚΑΤΙΑ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ
Σε πτώση η αγορά σε όλη την Ελλάδα
Την κρίση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στα ακίνητα και στις πολυτελείς κατοικίες επιβεβαίωσαν στην «Espresso της Κυριακής» πολλοί ιδιοκτήτες κτηματομεσιτικών γραφείων στην Ελλάδα. Ολοι τοποθετούν την πτώση των τιμών των ακινήτων γύρω στο 10%, ωστόσο υπάρχουν και οι πιο απαισιόδοξοι που εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου οι τιμές θα υποχωρήσουν έως και 20%.
Μία από τις περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ενδεικτικά, όπως μας πληροφορεί κτηματομεσίτης Κωνσταντίνος Πετράκης, μία πολυτελής μονοκατοικία στα Αγριανά Χερσονήσου, που η τιμή πώλησής της άγγιζε τις 600.000 ευρώ, έξι μήνες μετά πουλιέται έναντι 450.000 ευρώ! «Μεγάλη πτώση των τιμών παρατηρείται στα τουριστικά ακίνητα αλλά και στα ακίνητα πόλεως. Επίσης, μεγάλο πλήγμα έχει υποστεί η αγορά των διαμερισμάτων πόλεως κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια» τονίζει στην «Espresso της Κυριακής» ο κ. Πετράκης, συμπληρώνοντας πως η αρνητική δημοσιότητα που έχει λάβει η χώρα μας τον τελευταίο καιρό έχει οδηγήσει πολλούς ξένους να τηρήσουν στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα.
Εξίσου μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλα δημοφιλή νησιά της Ελλάδας, όπως η Ρόδος, όπου μέχρι πρόσφατα δεν δυσκολευόταν κανείς να βρει αγοραστές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα μεγάλα νησιά, τη Ρόδο, την Κρήτη, κ.λπ. Ενα σπίτι, για παράδειγμα, στη Ρόδο, η τιμή πώλησης του οποίου έφτανε τις 220.000 ευρώ, σήμερα δεν ξεπερνά τις 170.000 ευρώ.

Επίσης, το πρόβλημα είναι έντονο στην Κέα και την Πάρο, όπου υπάρχουν πολλές νέες οικοδομές» επισημαίνει ο Νικολά Μανί, ο οποίος έχει κτηματομεσιτικό γραφείο στην Αθήνα, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων το εκδηλώνουν οι ξένοι. Ακόμη και αυτοί όμως στρέφουν την προσοχή τους στα μικρά σπίτια μάλλον παρά στις μεζονέτες και τις πολυτελείς κατοικίες.
Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, τέλος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κτηματομεσιτικού γραφείου στα βόρεια προάστια, θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό: «Η κρίση έχει αγγίξει όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει θιγεί. Ακόμη και στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές των ακινήτων. Και έναν χρόνο πριν, αν ανατρέξετε, θα δείτε ότι οι εννέα στους δέκα αγόραζαν με δάνειο και όχι με μετρητά. Πριν από δυόμισι χρόνια πουλήθηκε ένα παραθαλάσσιο κτήμα δεκαπέντε στρεμμάτων προς 1.500.000 εκατομμύριο ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα, ο αγοραστής του δεν μπορεί να το πουλήσει» τονίζει!

ΜΑΡΙΑ ΜΕΪΜΑΡΗ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

Aκίνητα: Πού και πόσο πέφτουν οι τιμές στην Αττική


Ιδιαίτερα μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε περιοχές που γνώρισαν έντονη ανοικοδόμηση τους προηγούμενους μήνες, ενώ «κρίση» σημειώνεται στην αγορά μεγάλων ακινήτων, δηλαδή από 100 τετραγωνικά και πάνω.Πτώση στις τιμές των ακινήτων που μπορεί να φθάσει και το 25% παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής που υπάρχει μεγάλο στοκ αδιάθετων κατοικιών.

Μάλιστα, ιδιαίτερα μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε περιοχές που γνώρισαν έντονη ανοικοδόμηση τους προηγούμενους μήνες, ενώ «κρίση» σημειώνεται στην αγορά μεγάλων ακινήτων, δηλαδή από 100 τετραγωνικά και πάνω.
Όπως υποστηρίζουν παράγοντες της κτηματομεσιτικής αγοράς οι εποχές που κάποιοι αγόραζαν ακίνητα χωρίς καλά-καλά να το σκεφτούν και να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης ο υποψήφιος αγοραστής πραγματοποιεί ουσιαστική έρευνα αγοράς σε σχέση με τις τιμές αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το ακίνητο.
Σύμφωνα με στοιχεία της κτηματομεσιτικής αγοράς οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πτώση στην Αττική είναι:
-          Δυτικά προάστια: Οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών στην περιοχή Ιλιον έχουν υποχωρήσει ακόμη και στα 1.800 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στην Πετρούπολη διαμορφώνονται γύρω από τα 2.200 ευρώ/τετραγωνικό. Αντίστοιχα, στο Περιστέρι κυμαίνονται στα 2.000-2.200 έναντι 2.300-2.800 παλαιότερα.
-          Βόρεια προάστια: Κατά 500 ευρώ  έχει μειωθεί η τιμή του τετραγωνικού στην Κηφισιά. Οι τιμές διαμορφώνονται στα 2.500-3.000 ευρώ/τετραγωνικό, έναντι 3.000-3.500 παλαιότερα. Στην Αγία Παρασκευή διαμορφώνονται στα 2.600 από 2.900 ευρώ/τετραγωνικό (-10%), ενώ στη Λυκόβρυση από τα 3.000 ευρώ/τετραγωνικό έχουν πέσει στα 2.700 ευρώ/τετραγωνικό.
-          Κέντρο: Σε περιοχές όπως τα Πατήσια, Σεπόλια, Κολωνός, Αχαρνών οι τιμές κυμαίνονται από 1.900-2.200 ευρώ/τετραγωνικό, όταν τους προηγούμενους μήνες έφθαναν τα 2.500 ευρώ/τετραγωνικό.
-          Πειραιάς:Μεγάλη πτώση που φθάνει το 26% διαπιστώνεται στη τιμές διαμερισμάτων στην Καστέλα, όπου η τιμή του τετραγωνικού διαμορφώνεται στα 2.600 ευρώ από 3.500 ευρώ πριν από λίγους μήνες.

Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Νέες αλλαγές στους ημιυπαίθριους Αποσύρθηκε, από το νομοσχέδιο, η διάταξη για όσους κτίστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2009

Αποσύρθηκε, με τροποποίηση, από το νομοσχέδιο για τους ημιυπαίθριους χώρους η διάταξη, σύμφωνα με την οποία δεν θα εντάσσονταν στη ρύθμιση τα κτίρια για τα οποία η αίτηση θεώρησης της οικοδομικής άδειας για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας θα υποβαλλόταν μετά τις 30 Ιουλίου 2010.
Στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται οι χώροι οι οποίοι βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου όγκου του κτιρίου, του οποίου η άδεια εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε μέχρι τις 2 Ιουλίου 2009.
Με βάση τις «διαβεβαιώσεις» ότι στη νέα ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους θα υπάγονταν όσοι χώροι είχαν παρανόμως κλείσει ή αλλάξει χρήση ως την ημέρα δημιοσίευσής της, μια νέα γενιά αυθαιρέτων δημιουργήθηκε από το περασμένο καλοκαίρι.
Οι κατασκευαστές, βασίστηκαν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 29 Οκτωβρίου 2009, στην οποία αναφερόταν ότι κατά τη διάρκεια αναστολής της προηγούμενης ρύθμισης «δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων».
Η συγκεκριμένη παράγραφος έδωσε το «πράσινο φως» στους κατασκευαστές να εκδώσουν νέες οικοδομικές άδειες, με σκοπό να κλείσουν τους ημιυπαίθριους χώρους και να πουληθούν τα ακίνητα αυτά με βάση τη νέα ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι σήμερα, Πέμπτη, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=327336&dt=22/04/2010#ixzz0lpisxfUA

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...