Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Μείωση 45,3% στις οικοδομικές άδειες το Φεβρουάριο

Kατά το µήνα Φεβρουάριο 2013 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε... σε 1.240 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 45,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 48,0% στην επιφάνεια και κατά 47,0 % στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το µέγεθος Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.230 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 748,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 45,4% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 46,2% στην επιφάνεια και κατά 44,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012. Αντίστοιχα το µέγεθος της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Φεβρουάριο 2013, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 10 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα Φεβρουαρίου 2013, είναι 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2012 έως τον Φεβρουάριο 2013, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 20.791 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.917,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.311,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, µείωση κατά 42,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 36,1% στην επιφάνεια και κατά 34,7% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2012-Φεβρουαρίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 43,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 36,7% στην επιφάνεια και κατά 35,3% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.

Το δίµηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2013, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 40,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 39,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο δίµηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 40,6% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 36,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...