Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Νέοι όροι δόμησης στους μικρούς οικισμούς

Αλλάζει το καθεστώς που ισχύει από το 1985. Ετσι, θα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου "προσώπου" 10 μέτρων σε γήπεδα με εμβαδόν έως 500 τ.μ. και 15 μέτρων για γήπεδα μεγαλύτερου εμβαδού. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από 70% της επιφάνειας περιορίζεται στο 60%.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους όρους και περιορισμούς δόμησης μέσα στα όρια των μικρών σχετικά οικισμών της χώρας που έχουν μέχρι 2.000 κατοίκους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν ως επί το πλείστον το ισχύον από το 1985 πολεοδομικό καθεστώς, με στόχο την ουσιαστικότερη προστασία των οικισμών και την ανάσχεση της υπερβολικής δόμησης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις διατάξεις που προβλέπουν την αρτιότητα των οικοπέδων (ελάχιστο εμβαδόν από 300 έως 2.000 τ.μ.) προστίθεται νέα ρύθμιση που αξιώνει να υπάρχει ελάχιστο "πρόσωπο" 10 μ. σε γήπεδα με εμβαδόν έως 500 τ.μ. και "πρόσωπο" 15 μ. για γήπεδα μεγαλύτερου εμβαδού.
Μετά από σειρά νομοθετικών ανακατατάξεων που είχαν φέρει το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων σε ποσοστό 70% της επιφανείας τους, τώρα επέρχεται μείωση στο 60%.
Ακόμα προβλέπεται ότι σε γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. επιτρέπεται να ανεγερθεί κτίσμα (κύριας ή βοηθητικής χρήσης) συνολικής επιφάνειας ορόφων έως 240 τ.μ. (με επιπλέον πατάρι ξηράς δόμησης έως 40 τ.μ.), ενώ σε μεγαλύτερα των 700 τ.μ. γήπεδα η επιφάνεια μπορεί να φθάσει μέχρι 400 τ.μ.
Σε γήπεδα μικρότερα των 200 τ.μ. ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και για να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ., η κάλυψη μπορεί να ξεπεράσει το 60% χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί το 70% της επιφάνειας. Υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας ορόφων, επιτρέπεται μόνο για τα αμιγώς ειδικά κτίρια, για τα οποία ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,4.
Σχετικά με τα κτίρια τουριστικών και αμιγώς επαγγελματικών χρήσεων, οι νέες ρυθμίσεις γίνονται αυστηρότερες αφού μειώνεται κλιμακωτά ο συντελεστής δόμησης, που ορίζεται σε 0,6 για τα πρώτα 1.000 τ.μ. της επιφάνειας του γηπέδου, σε 0,5 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., σε 0,4 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., σε 0,3 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., ενώ για κάθε τμήμα επιφάνειας άνω των 4 στρεμμάτων ο συντελεστής είναι 0,2.
Οσον αφορά τα κοινωφελή κτίρια προβλέπεται συντελεστής 0,8 που μπορεί με την έγκριση τοπικού σχεδίου να καθοριστεί μεγαλύτερος (ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες του οικισμού), χωρίς να ξεπερνά το 1,8.
ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
Οι περιορισμοί για κτίρια σε μεγάλες κλίσεις εδάφους
Το νέο νομοθέτημα ορίζει ότι σε μεγάλες κλίσεις εδάφους (πάνω από 25%) το μέγιστο ύψος των κτιρίων μετριέται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό έδαφος.
Σε γήπεδα που βρίσκονται στην κατηφόρα (κατάντι), η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη του δρόμου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4,50 μ., ενώ επιτρέπεται η διαμόρφωση του φυσικού εδάφους με εκσκαφές ή επιχώσεις μέχρι 1 μ. Σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον 1,8 στρεμμάτων και "πρόσωπο" σε νόμιμο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη κατάτμηση, επιτρέπεται η συνολική δόμηση του ενιαίου οικοπέδου να ισούται με το άθροισμα της δόμησης (για κατοικία, των αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων) που θα προέκυπτε από την κατάτμηση (κατά την ισχύουσα αρτιότητα), αλλά μειωμένη κατά 10%. Η δόμηση ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα αρχιτεκτονικής, με υποχρεωτική εξασφάλιση ενιαίου ακάλυπτου χώρου.
Σε κτίρια όγκου άνω των 2.000 κυβικών μέτρων πάνω από τη στάθμη του εδάφους, επιβάλλεται η διάσπασή τους σε μικρότερους όγκους ή ανεξάρτητα κτίρια, ακόμα και αν πρόκειται για ένα λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα.
Μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν να εκτελεστούν με το προϊσχύον καθεστώς όσες οικοδομικές άδειες έχουν ήδη εκδοθεί. Με το προηγούμενο καθεστώς μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες εφόσον έχουν θεωρηθεί από την Πολεοδομία τα σχέδια προελέγχου και υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά εντός 6μήνου από την ισχύ των νέων ρυθμίσεων ή εάν έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή η οικοδόμηση έχει συμφωνηθεί με δημόσια έγγραφο πριν από την ισχύ του νέου πλαισίου. Τέλος, επιτρέπεται αναθεώρηση αδειών για υφιστάμενα κτίρια, εφόσον δεν αυξάνεται η κάλυψη ή ο όγκος τους.
Πηγή Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...